Top 10 mẫu thiết kế website bất động sản đẹp 2022

Website giới thiệu Dự án bất động sản Cho phép cá nhân hay doanh nghiệp bất động sản giới thiệu toàn bộ thông tin dự án để người dân có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất.

Website giới thiệu về dự án thường trình bày dưới dạng landing page, chú trọng đến hình ảnh, nội dung một cách ngắn gọn đến người dùng

  1. Một dự án

2. Nhiều dự án